Rø­ve­ri­er på Strand­vej­en

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

UDSIGTSMÅL

Ved­bæk, 20. maj 2007 Tre ma­ske­re­de rø­ve­re træn­ger om nat­ten ind i et hjem i Ved­bæk hos Le­ne & Sø­ren Sand, et af Dan­marks ri­ge­ste æg­te­par.

Par­ret bli­ver bag bun­det

og frarø­vet to dy­re ure, 15.000 kr. i blan­det va­lu­ta og 50 fl asker rød­vin.

væl­ger de at sæl­ge de­res hus. Vil­la­en bli­ver købt af rig­man­den Kar­sten Ree, som i dag bor i hu­set med sin kæ­re­ste Jan­ni Christensen.

Eft er op­le­vel­sen

Hum­le­bæk, 19. ja­nu­ar 2008

Eje­ren af Hum­le­bæk Kro bli­ver sent om aft enen væk­ket i sin lej­lig­hed på Strand­vej­en af to un­ge mænd, der tru­er ham med en pi­stol og en sa­bel til at ud­le­ve­re kon­tan­ter, et par ure, smyk­ker for 20.000 kro­ner, og en mo­bil­te­le­fon.

med ta­pe og for­la­der ste­det på knal­lert.

De bag­bin­der ham

Klam­pen­borg, 3. ju­ni 2012

Et æg­te­par bli­ver kl. 03.50 væk­ket ved, at der står to rø­ve­re i de­res sove­væ­rel­se i en vil­la på Dra­ch­manns­vej li­ge ved Strand­vej­en i Klam­pen­borg.

Med en pi­stol

tru­er de æg­te­par­ret til at ud­le­ve­re de­res kre­dit­kort, som de eft er­føl­gen­de bru­ger til at hæ­ve pen­ge i to au­to­ma­ter.

Ved­bæk, 1. marts 2015

Ved 20.30- ti­den bli­ver et æl­dre æg­te­par tru­et med en pi­stol til at over­fø­re 2,5 mio. kr. til en kon­to. Pen­ge­over­førs­len mis­lyk­ke­des imid­ler­tid.

Off eret for hjem­me­rø­ve­ri­et

var rig­man­den Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Co­l­o­p­last.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.