Hvad ske­te der med Eri­trea­mis­sio­nen?

BT - - DEBAT -

Sid­ste år fandt 2.293 eri­tre­e­re vej helt til Dan­mark. Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen send­te tre em­beds­mænd til Eri­trea for at un­der­sø­ge for­hol­de­ne, men no­get gik galt. Kil­der­ne trak sig fra rap­por­ten, to af em­beds­mæn­de­ne er i dag sy­ge­meldt, og rap­por­ten bli­ver ik­ke brugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.