Løk­kes luft tur

BT - - DEBAT -

Selv­om man skal ha­ve lup­pen frem for at se den, sæt­ter den nye sag en ny plet på Løk­ke. I den bed­ste af al­le ver­de­ner dis­ku­te­rer me­di­er og be­folk­ning po­li­tisk sub­stans. I den vir­ke­li­ge ver­den er sa­gen blot den, at man fort­sat vil stil­le pi­n­ag­ti­ge spørgs­mål til Løk­ke. Der­for har blå blok fort­sat et al­vor­ligt pro­blem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.