’’

BT - - NYHEDER -

Når man er fi­nans­mi­ni­ster, fin­des der ik­ke pro­ble­mer, man ik­ke hø­rer om. Når man er stats­mi­ni­ster, fin­des der rig­tig man­ge pro­ble­mer, man al­drig hø­rer om. For man skal ik­ke be­svæ­re stats­mi­ni­ste­ren. Og man skal ik­ke præ­sen­te­re pro­ble­mer, men løs­nin­ger

Lars Løk­ke Ras­mus­sen, 4. marts 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.