Aflys­nin­ger hos SAS

BT - - NYHEDER -

Fly­pas­sa­ge­rer op­le­ver sta­dig ef­ter­døn­nin­ger­ne af den kon­flikt, der i we­e­ken­den og tid­li­ge­re på ugen to­tal­lam­me­de fly­tra­fik­ken hos SAS.

I går var der 27 aflys­nin­ger af an­kom­ster og af­gan­ge, der re­la­te­rer sig til ka­bi­ne­per­so­na­lets ar­bejds­ned­læg­gel­se.

» Vi hav­de en for­vent­ning om, at tra­fik­ken skul­le væ­re fuld­stæn­dig til­ba­ge til nor­mal i dag ( ons­dag, red.). 27 aflys­nin­ger kan ly­de af me­get, men på en travl hver­dag er det ik­ke vold­som­me ur­e­gel­mæs­sig­he­der. Men det er selv­føl­ge­lig dår­li­ge­re end nor­mal tra­fik, så det er vi jo over­ho­ve­det ik­ke til­fred­se med, « si­ger pres­se­chef i SAS Tri­ne Kro­mann- Mik­kel­sen.

Og­så i dag må pas­sa­ge­rer­ne for­be­re­de sig på ur­e­gel­mæs­sig­he­der:

» Vi har fort­sat en del fle­re sy­ge­mel­din­ger end nor­malt. Så der kan og­så bli­ve min­dre tra­fik­for­styr­rel­ser, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.