Rø­ve­de vå­ben med pi­stol

BT - - NYHEDER -

HJEM­ME­RØ­VE­RI

Fi­re pi­sto­ler, to hag­l­ge­væ­rer og ot­te ri­fl er.

Det var, hvad to ger­nings­mænd iføl­ge Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti slap af sted med un­der et hjem­me­rø­ve­ri ons­dag mor­gen kort eft er klok­ken 6 på Sva­le­vej i Vor­ding­borg.

I hjem­met blev den 41- åri­ge mand­li­ge be­bo­er tru­et af de to ger­nings­mænd til at åb­ne sit vå­ben­skab, hvor­fra de to rø­ve­re stjal de 14 sky­de­vå­ben, op­ly­ser po­li­ti­et.

Den ene ger­nings­mand var be­væb­net med en pi­stol og be­skri­ves som 25- 30 år, 180 cm høj og al­min­de­lig af byg­ning. Man­den hav­de den ne­der­ste del af an­sig­tet dæk­ket til med et mørkt tørklæ­de un­der rø­ve­ri­et og var der­u­d­over iført mør­ke jog­ging­buk­ser og hvi­de sko.

Den an­den hjem­me­rø­ver er iføl­ge po­li­ti­et ca. 25- 30 år, 180 cm høj, har kort, lyst hår og var iført en lys jog­ging­blu­se, blå sko og grå jog­ging­buk­ser.

Po­li­ti­et er in­ter­es­se­ret i at hø­re fra per­so­ner, som har væ­ret i om­rå­det om­kring klok­ken 6 ons­dag mor­gen og kan ha­ve set el­ler hørt no­get, der kan hjæl­pe med opkla­rings­ar­bej­det.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti Sø­ren RavnNi­el­sen op­ly­ser til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at den 41- åri­ge mand, der blev ud­sat for hjem­me­rø­ve­ri­et, ik­ke er hjem­me­værns­mand men blot ’ vå­be­nen­tu­si­ast’. Han har til­la­del­se til al­le våb­ne­ne, for­tæl­ler Sø­ren Ravn- Nielsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.