HOL­LAND

BT - - NYHEDER -

Selv når so­len skin­ner fra en skyfri him­mel, gør ind­byg­ger­ne i en hol­land­sk by klogt i at slå pa­raply­en op. En så­kaldt ’ ter­r­orug­le’ har de se­ne­ste uger an­gre­bet for­bi­pas­se­ren­de fra luft en i og om­kring Pur­me­rend, som lig­ger 20 ki­lo­me­ter nord for Am­ster­dam. Hår­dest ramt er et bo­lig­kom­pleks for ud­vik­lings­hæm­me­de. En talskvin­de for kom­plek­set for­tæl­ler, at den far­li­ge fugl har an­gre­bet op til 20 per­so­ner i om­rå­det de se­ne­ste uger, og at an­gre­be­ne i nog­le til­fæl­de har med­ført ska­der og fl æn­ger. Ni­els Ver­kooi­j­en er et af of­re­ne. Han be­skrev an­gre­bet så­le­des i de hol­land­ske nyhe­der: » Det var som at få smidt en mur­sten med neg­le i ho­ve­d­et. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.