Kik­set kun­stigt liv

BT - - KULTUR - Louise Kidde Sauntved lks@ ber­ling­s­ke. dk

FILM

’ Chap­pie’ ACTION- DRA­MA * *****

Syd­afri­kan­ske Neill Blom­kamp de­bu­te­re­de med den rå sci­en­ce fi ction- thril­ler ’ Di­stri­ct 9’ i 2009. Si­den kom den me­re ujæv­ne ’ Ely­si­um’. Og nu skra­ber Blom­kamp bun­den med ’ Chap­pie’, der er en be­syn­der­lig og tem­me­lig kik­set, blan­ding af sci­en­ce fi ction, action og komedie - tænk ’ My Fair La­dy’ mø­der ’ Ro­bo- Cop’.

Dev Pa­tel spil­ler en ung in­ge­ni­ør, der har ud­vik­let en hær af uover­vin­de­li­ge ro­bot­be­tjen­te. Men hans kol­le­ga, spil­let af Hugh Ja­ck­man, er mis­un­de­lig og ha­ck­er sig ind i ro­bot­ter­nes sty­re­sy­stem og sæt­ter dem ud af spil­let - og ka­os føl­ger.

I mel­lem­ti­den har den før­ste in­ge­ni­ør skabt en ro­bot med kun­stig in­tel­li­gens, der ’ fø­des’ som et barn, men lyn- hur­tigt læ­rer bå­de kom­pli­ce­re­de com­pu­ter­pro­gram­mer og ga­deslang. Han kal­des ’ Chap­pie’ og bli­ver adop­te­ret af el­lers hjer­te­lø­se gangste­re, der ser ly­set i mø­det med den god­hjer­te­de me­tal­mand. Men på det tids­punkt er kæ­den for længst hop­pet af i ren fru­stra­tion over, hvor uen­de­lig tå­be­ligt det he­le er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.