Læk­ker og li­ge­gyl­dig

BT - - KULTUR - Will Smith og Mar­got Rob­bie i ’ Fo­cus’. Fo­to: SF- Film

FILM

’ Fo­cus’ DRA­MA- KOMEDIE ** ****

eys ’ Oce­an’- se­rie, at den slags kan gø­res char­me­ren­de og sjovt. Men desvær­re mang­ler bå­de ma­nuskript­for­fat­te­re og in­struk­tør i den­ne sam­men­hæng det nød­ven­di­ge over­blik. Og i ste­det frem­står Ni­cky og Jess blot som to­di­men­sio­na­le glans­bil­le­der, og hand­lin­gen er li­ge så uen­ga­ge­ren­de, som den er sju­sket.

Man er li­geg­lad

Eft er et stort svin­delnum­mer i New Or­le­ans skil­les Jess’ og Ni­ck­ys ve­je. Og fi na­len står tre år se­ne­re i Ar­gen­ti­na, hvor rol­ler­ne til dels er byt­tet om. Jess sid­der nu i fø­rer­sæ­det. Og de me­ni­ge små- of­re fra New Or­le­ans- ti­den er nu skift et ud med en helt stor for­bry­der­ka­non, spil­let slesk af Rod­ri­go San­toro.

Som det næ­sten al­tid er til­fæl­det med fi lm, står og fal­der suc­ce­sen med de fø­lel­ser, vi som til­sku­e­re måt­te næ­re for fi lmens ka­rak­te­rer. Hvad kan væ­re li­ge så godt som kær­lig­hed. Og det er her, pro­ble­met for ’ Fo­cus’ for al­vor duk­ker op. Man er sim­pelt­hen li­geg­lad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.