’ Big Ey­es’ er Tim Bur­ton på vå­ge­blus

BT - - KULTUR -

FILM

’ Big Ey­es DRA­MA *** ***

ik­ke no­gen dår­lig fi lm. Den er ba­re ik­ke så god, som en Tim Bur­ton- fi lm bør væ­re.

En mand, der før har stå­et bag helt unik­ke fi lm­mester­vær­ker som ’ Bat­man’, ’ Nigh­t­ma­re Be­fo­re Christ­mas’ og ’ Sle­e­py Hol­low’, kan ty­de­lig­vis sit dybt per­son­li­ge kram. Og der­for er det lidt skuff en­de, at ’ Big Ey­es’ er så nor­mal, som den er.

Det hand­ler om Mar­ga­ret Ke­a­ne, der i 50’ er­ne stod bag de le­gen­da­ri­ske ma­le­ri­er af især små børn med sto­re tri­ste øj­ne. Kun­ste­li­ten ryn­ke­de på næ­sen. Men bedste­bor­ge­re over he­le klo­den smed pen­ge på bor­det og kla­ske­de kun­sten op på de­res væg­ge. Og Mar­ga­rets mand Wal­ter Ke­a­ne tog æren og bild­te he­le ver­den ind, at det var ham og ik­ke Mar­ga­ret, der var kunst­ne­ren.

Som æg­te­par­ret er Amy Adams og Chri­stoph Waltz velvalg­te. Og visu­elt er fi lmen en for­nø­jel­se. Men fra in­struk­tør Tim Bur­tons si­de kun­ne man godt eft er­ly­se lidt me­re spr­æl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.