’ UN­GE­REN’ PÅ JAGT­VEJ 69 RI­VES NED

BT - - HOROSKOP - I dag for ot­te år si­den 2007:

Ne­driv­nin­gen af Ung­doms­hu­set på Nør­re­bro i Kø­ben­havn på­be­gyn­des. Hu­set var i åre­ne 1982- 2007 kendt som til­holds­sted og un­der­grunds­sce­ne for for­skel­li­ge grup­per un­ge, der kul­tu­relt og/ el­ler po­li­tisk tog af­stand fra det etab­le­re­de sam­fund.

Fo­to: Lars Hels­ing­hof og Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.