DOB­BELT RØDT OG FA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU PO­KA­LEN Mål: 1- 0 Pourié ( 3.), 1- 1 El­man­der ( 24.), 1- 2 Puk­ki ( 33.), 2- 2 Son­ga­ni ( 65.) 3- 2 Absa­lon­sen ( 107.), 4- 2 Pourié ( 109.)

Søn­derjy­ske til se­mi­fi na­len med 4- 2

SLUT Pres­set vok­ser på Brønd­by- træ­ner Thomas Frank. I går røg det dyrt ind­køb­te hold fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn ud af po­kal­tur­ne­rin­gen på r.. og al­bu­er, da de med ni mand blev ned­kæm­pet og tab­te 2- 4 til Søn­derjy­ske. På søn­dag ven­ter FC Kø­ben­havn i Par­ken. En ny stor skuff el­se her, og så kan Brønd­by­le­del­sen me­get vel fø­le sig pres­set til at skri­de til hand­ling og skil­le sig af med Frank, som end­nu ik­ke har få­et si­ne man­ge ind­køb til at fun­ge­re sam­men som en stærk og sta­bil en­hed. Ne­der­la­get var sam­ti­dig en un­der­streg­ning af, at Brønd­by fort­sat har det sær­de­les

TORS­DAG 5. MARTS 2015 svært på ude­ba­ne. Blot én sejr er det ble­vet til i Su­per­liga­en i ni for­søg. Og DBU Po­ka­len blev alt­så ik­ke ven­de­punk­tet.

Syn­de­buk

Hvis Frank eft er kam­pen føl­te trang til at ud­pe­ge en syn­de­buk, har han for­ment­lig ret­tet blik­ket mod mid­ter­for­sva­re­ren Da­rio Du­mic. Ved stil­lin­gen 2- 2 og med et kvar­ter til­ba­ge af den or­di­næ­re spil­le­tid, var Du­mic som ba­ger­ste mand i Brønd­by- for- sva­ret li­ge lov­lig lang­som på bol­den. Så kom den ind­skift ede zim­bab­wer, Silas Son­ga­ni, fl yven­de og prik­ke­de bol­den fra ham. Den sto­re mid­ter­for­sva­rer væl­te­de klod­set Son­ga­ni, som el­lers var ale­ne igen­nem, og dom­mer Mads K. Kri­stoff er­sen var ik­ke i tvivl: straff e og di­rek­te rødt til Du­mic, som der­med blev no­te­ret for sin an­den ud­vis­ning i den­ne sæ­son.

I aft es var Brønd­by uden Da­ni­el Ag­ger til at di­ri­ge­re

Mar­vin Pouriè hav­de en her­lig po­ka­laf­ten med to scor­in­ger mod Brønd­by.

Fo­to: Hen­rik Ka­stenskov

fl b@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.