KLAR TIL FORAND Det spurg­te vi om: FC Kø­ben­havn FC Midtjyl­land

BT - - SUPERLIGA - Anders Hørs­holt, di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, di­rek­tør

1. DET VIG­TI­GE FOR

os i den her pro­ces er, at al­le ide­er kom­mer på bor­det. Det hand­ler om at få skabt en struk­tur, der sik­rer, at vi får så man­ge in­ter­es­san­te kam­pe som over­ho­ve­det mu­ligt.

2. DET HAND­LER IK­KE

TORS­DAG 5. MARTS 2015

1. DET AF­GØ­REN­DE ER

ik­ke at lå­se sig fast på no­get, men væ­re åb­ne for de ide­er som Hy­percu­be kom­mer med. Jeg har sid­det med i en vi­sions­grup­pe og har mødt Hy­percu­be tre gan­ge, og det er alt­så spæn­den­de tan­ker og ide­er, de gør sig. Det er me­get pro­fes­sio­nelt.

2. DE, DER SI­GER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.