Brønd­by IF

BT - - SUPERLIGA - Jesper Jør­gen­sen, di­rek­tør

1. STRUK­TU­REN SKAL KUN

æn­dres, hvis det bli­ver til det bed­re. Nu kom­mer der en un­der­sø­gel­se med det mål at gav­ne dansk fod­bold

2. DET ER IK­KE

vig­tigt, hvor man­ge hold, vi er el­ler bli­ver i li­ga­en. Det vig­ti­ge er at fi nde den rig­ti­ge struk­tur.

3. VI VIL KIG­GE

på det sam­le­de bil­le­de, og vir­ker det for dansk fod­bold, vir­ker det det og­så for Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.