FC Vestsjæl­land

BT - - SUPERLIGA - Gert Han­sen, adm. di­rek­tør

1. JEG SY­NES, DET

er på ti­de, at der sker no­get. For et el­ler an­det skal der ske. Den tur­ne­rings­form, vi har i dag, er uhel­dig, sy­nes jeg.

2. VI HAR NOG­LE

idéer om, hvad, vi sy­nes, er det rig­ti­ge an­tal, men vi må ven­te og se, hvad ana­ly­se­bu­reau­et fi nder ud af. Det bli­ver vold­somt spæn­den­de.

3. DE­MO­KRA­TI­ET BE­STEM­MER. SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.