AaB

BT - - SUPERLIGA - Step­han Schors, di­rek­tør

1. VI SKAL IK­KE

nød­ven­dig­vis ha­ve en ny struk­tur. Nu ser vi på mu­lig­he­den ved hjælp af Hy­percu­be, og det gi­ver os et stærkt be­slut­nings­grund­lag. Pe­ger det be­slut­nings­grund­lag i ret­ning af en æn­dring, ta­ler det for en ny struk­tur.

2. VI HAR IK­KE

lagt os fast på en hold­ning om­kring, hvil­ken struk­tur vi øn­sker el­ler an­tal­let af hold.

3. VI ER NØDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.