Phelps får må­ske VM- chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HAR EN SPRIT­DOM Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

I Dan­mark har vi fod­bold­spil­le­ren Ni­ck­las Bendt­ner, og i USA er der svøm­me­ren Mi­cha­el Phelps.

Beg­ge er de højt ran­ge­re­de sport­s­u­dø­ve­re, og beg­ge kan ik­ke si­ge sig fri fra at væ­re dømt for spi­ri­tus­kør­sel.

Den 18. dob­bel­te OL- guld­vin­der Mi­cha­el Phelps fi k sin dom sid­ste år, og her an­non­ce­re­de den ame­ri­kan­ske svøm­me­le­del­se sam­ti­dig, at han ik­ke vil­le få lov at stil­le op ved det kom­men­de VM i Ka­zan til som­mer, men den be­slut­ning er må­ske ved at bli­ve la­vet om.

Så­dan ly­der det i hvert fald fra Chuck Wi­elgus, præ­si­den­ten for det ame­ri­kan­ske svøm­me­for­bund.

Et års be­tin­get fængsel

» Det er kom­pli­ce­ret, men der er må­der, hvor­på vi kan få det til at ske. Tin­ge­ne skal over­ve­jes el­ler genover­ve­jes, « si­ger Chuck Wi­elgus til ESPN.

29- åri­ge Mi­cha­el Phelps, der prø­ver at gø­re co­me­ba­ck eft er at ha­ve indstil­let kar­ri­e­ren, blev før jul idømt en straf på et års be­tin­get fængsel, for­di han i be­ru­set til­stand hav­de kørt for stærkt i Bal­ti­mo­re.

Mi­cha­el Phelps får må­ske lov at stil­le op ved VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.