2,32

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

12 ne­der­lag på stri­be har væ­ret stærkt med­vir­ken­de til, at Lek­s­and har væ­ret en sik­ker del­ta­ger i nedryk­nings­spil­let i et godt sty kke tid. Hol­det skal blot und­gå ska­der til det kom­men­de dra­ma i nedryk­nings­spil­let, hvil­ket og­så har med­ført me­re løs­slup­ne ind­sat­ser med man­ge mål til føl­ge. De sid­ste seks kam­pe har gi­vet im­po­ne­ren­de 42 scor­in­ger til sam­men, og nu mø­der man et Linköping- hold, som har sco­ret 15 gan­ge i de sid­ste tre hjem­me­kam­pe og og­så kan spil­le tem­me­lig frit. Mindst seks mål vir­ker me­get sand­syn­ligt til gan­ske ny­de­ligt od­ds.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.