1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vil væ­re synd at si­ge, at An­dreas Cornelius har væ­ret fan­ta­stisk, si­den han vend­te hjem fra Car­diff . Søl­le 10 mål er det ble­vet til i 30 star­ter, og be­dømt ud fra de to før­ste kam­pe i år, så vir­ker ven­de­punk­tet ik­ke li­ge om hjør­net. Alt for man­ge brænd­te chan­cer, og fak­tisk har han - U21lands­hol­det in­klu­siv - blot sco­ret to gan­ge i si­ne se­ne­ste 16 kam­pe. Ran­ders er et af de bedst or­ga­ni­se­re­de hold i lan­det, og holdt FCK ne­de på me­get få chan­cer, da de to hold mød­te hin­an­den i Par­ken i Su­per­liga­en. Så gan­ske fl ot od­ds på, at An­dreas Cornelius ik­ke scorer.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.