2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­mi­fi na­le­tid i den po­rtu­gi­si­ske po­kal­tur­ne­ring, hvor der spil­les bedst af to kam­pe. He­le syv af de sid­ste ot­te se­mi­fi na­ler er endt med to el­ler fær­re mål i før­ste se­mi­fi na­le­kamp, så me­get ta­ler for få mål og en tem­me­lig af­ven­ten­de ind­led­ning, hvor in­gen af hol­de­ne for al­vor skal ud at sat­se. Da hol­de­ne mød­tes på Ma­deira i de­cem­ber stod det 0- 0 til pau­se, li­ge­som de to for­ri­ge mø­der på Na­cio­nals hjem­me­ba­ne end­te 1- 1 i tem­me­ligt chan­ce­fat­ti­ge op­gør. Det vil langt fra væ­re op­sigtsvæk­ken­de, hvis før­ste halv­leg og­så den­ne gang en­der uden vin­der.

Od­dset er fun­det hos Par­ty bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.