Er ud­kants­dan­mark og stor­by­t­ri­um­fen en myte?

BT - - DEBAT -

Spørgs­må­let er ik­ke, om Dan­mark vil knæk­ke helt over geo­gra­fi sk. Spørgs­må­let er hvor­når, og hvad vi kan gø­re po­li­tisk for at ven­de ud­vik­lin­gen. ’ Ud­kantsmyten’ ta­ger et op­gør med myten om, at frem­ti­den til­hø­rer de sto­re by­er. For bag myten gem­mer sig lands­de­le, der er øko­no­misk stær­ke, som lyk­kes bed­re med ud­dan­nel­se og in­te­gra­tion, og som hvert år afl eve­rer mil­li­ar­der til de sto­re by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.