PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

JESPER H. TER­MAN­SEN Må­ske. Jeg tror, folk de­ler sig i to lej­re. Den her sag er af no­get tyn­de­re ka­rak­ter end GGGI- sa­gen og må­ske ba­ga­tel­ag­tig. Men sa­ger­ne er på in­gen må­de en for­del for ham. De vil al­tid væ­re en del af hi­sto­ri­en om Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Nej. I en ver­den af ret tek­no­kra­ti­ske par­ti­le­de­re er Løk­ke en rest af en me­get dansk for­tid med plads til en sjus. Løk­ke har ut­ro­lig lang snor til at væ­re en ge­myt­lig fæt­ter, der bå­de drik­ker al­ko­hol og går sent i seng. Spil­let rig­tigt kan det væ­re et plus.

Løk­ke har ik­ke et rin­ge renom­mé. De, der skal stem­me på Løk­ke, ved godt, hvor­dan han er, og de har til­gi­vet ham. Der­for er der in­gen grund til, at han la­ver sig selv om. De, der ik­ke vid­ste, at han drik­ker et glas vin på fl yet, må ha­ve le­vet på må­nen.

Po­li­tisk re­dak­tør, Ra­dio24­syv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.