454.215,00 kr.

BT - - DEBAT -

Så man­ge pen­ge kan et kon­tant­hjælp­sæg­te­par på over 30 år med tre børn mod­ta­ge. Det ly­der af man­ge pen­ge, og det er da og­så Ven­stres me­ning, at det skal ly­de af me­get. Me­re nu­an­ce­ret står det dog til, når Nor­dea reg­ner på tal­le­ne. Den på­gæl­den­de fa­mi­lie vil hver må­ned ha­ve 1.600 kro­ner til overs. (...) Alt­så ska­ber kampag­nen næp­pe den til­tænk­te grad af for­ar­gel­se.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.