Støj på linj­en

BT - - DEBAT -

Ved at pu­ste tal­le­ne op og ska­be et forvræn­get bil­le­de af kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­nes vil­kår vil V ska­be moralsk pa­nik, som kan ba­ne vej­en for nye an­greb på men­ne­sker i en sår­bar øko­no­misk si­tu­a­tion. Støj­berg & co. vil gø­re alt for at få den­ne valg­kamp til at hand­le om, at man­ge ik­ke gi­der ar­bej­de. Hvil­ket be­vi­se­ligt er løgn. Langt, langt de fl este be­trag­ter det som en ulyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.