Nord­havns be­bo­e­re skal pun­ge ud til me­tro­en

BT - - NYHEDER -

METROLIGT

Virk­som­he­der og bor­ge­re i den nye by­del Nord­havn i Kø­ben­havn kom­mer fra 2020 til at be­ta­le en år­lig af­gift til Ud­vik­lings­sel­ska­bet By & Havn, hvis de bor in­den for en ra­di­us af 600 me­ter fra en af de nye me­tro­sta­tio­ner. Det skri­ver Dag­bla­det Bør­sen.

Ud­vik­lings­sel­ska­bet By & Havn er klar med en sam­let reg­ning på 900 mio. kr. til me­tro­ens na­bo­er, be­kræf­ter sel­ska­bet over for avi­sen.

Af­gif­ten til om­rå­dets ind­byg­ge­re bli­ver be­reg­net ef­ter et takst­sy­stem, hvor pri­sen fast­sæt­tes pr. eta­ge­me­ter.

Reg­nin­gen på de 900 mio. kr. for­de­les over 60 år. By & Havn sen­der der­med en del af den sam­le­de reg­ning vi­de­re til om­rå­dets kom­men­de le­je­re. BNB

Virk­som­he­der og bo­li­ge­je­re i Nord­havn skal be­ta­le til by­de­lens kom­men­de me­tro­sta­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.