’’

BT - - NYHEDER -

Nu har man haft nog­le be­gi­ven­he­der, hvor folk fo­ku­se­re­de på fly, for­di det er me­re spek­taku­lært. Men ret be­set, hvis man tog en sam­funds­mæs­sig til­gang, så er der an­dre ste­der, man skul­le be­skyt­te me­re

Thomas Woldbye, di­rek­tør i Kø­ben­havns Luft­havn,

om sik­ker­hed, i Ber­ling­s­ke

Ar­kiv­fo­to: Den­nis Lehmann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.