K vil gi­ve bo­li­ge­je­re pen­ge til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Det er uanstæn­digt, at bo­li­ge­je­re ik­ke au­to­ma­tisk får pen­ge­ne til­ba­ge, hvis de har be­talt for me­get i bo­ligskat, me­ner De Kon­ser­va­ti­ve. » Skat jag­ter folk me­get nid­kært, når de har be­talt for lidt i skat, men så har man og­så sam­me an­svar for li­ge så ihær­digt at le­ve­re folks pen­ge til­ba­ge, hvis de har be­talt for me­get i skat, « si­ger par­tiets grup­pe­for­mand Bri­an Mik­kel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.