Chauf­før sig­tet ef­ter tra­fikdrab

BT - - NYHEDER -

En 24- årig kvin­de fra Gre­ve Kom­mu­ne mi­ste­de ons­dag ef­ter­mid­dag li­vet i en færds­el­su­lyk­ke på Kø­ge Bugt- mo­tor­vej­en, da hun blev på­kørt af en last­bil. Chauf­før­en sig­tes nu for uagt­somt mand­drab. Iføl­ge po­li­ti­et ske­te ulyk­ken, for­di den 46årig last­bil­chauf­før over­så, at tra­fik­ken var gå­et del­vist i stå på grund af an­dre uheld på mo­tor­vej­en og der­for kør­te op bag i den 24- åri­ges bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.