MED NY ME­DI­CIN

BT - - SUNDHED -

MI­GRÆ­NE – et liv i smer­tens hel­ve­de Cir­ka hver 10. dan­sker li­der af mi­græ­ne, der ko­ster sam­fun­det et mil­li­ard­be­løb i syg­dom og tabt ar­bejds­fortje­ne­ste. År­sa­ger­ne til mi­græ­ne er end­nu ik­ke klar­lag­te, men bl. a. stress, al­ko­hol og men­stru­a­tion kan gi­ve an­fald.

Man kal­der det mi­græ­ne, når ho­ved­pi­nen op­fyl­der dis­se kri­te­ri­er:

Va­rer fra 4 til 72 ti­mer.

Mindst to af dis­se ty­per smer­te:

Lo­ka­li­se­ret i den ene si­de af ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.