AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NYHEDER -

Ind­byg­ge­re i Ka­bul blev i går vid­ne til en helt usæd­van­lig de­mon­stra­tion, da en grup­pe mænd klædt i de hel­dæk­ken­de bur­kadrag­ter gik i de­mon­stra­tion for at hen­le­de op­mærk­som­he­den på af­g­han­ske kvin­ders mang­len­de ret­tig­he­der. Grup­pen blev dog ik­ke til­jublet i Ka­buls ga­der af hver­ken mænd el­ler kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.