FIN­LAND

BT - - NYHEDER -

Den fi nske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xan­der Stubb, sag­de i går, at han ik­ke vil ude­luk­ke, at Fin­land in­den for de næ­ste fi re år sø­ger om med­lem­skab af Na­to. Fin­land de­ler en 1.300 ki­lo­me­ter lang græn­se med Rusland, og det er ik­ke gå­et upå­ag­tet hen, at Rusland har øget sin luft - og fl åde­ak­ti­vi­tet tæt ved Fin­lands græn­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.