3x

BT - - TV -

JA­MES BOND: THE SPY WHO LO­VED ME THE SUM OF ALL FEARS Da den rus­si­ske præ­si­dent dør, hen­tes den un­ge Ruslands- spe­ci­a­list Ja­ck Ry­an ind som rå­d­gi­ver for CIA?

Kl. 21.45

Kl. 23.50

Ro­ger Mo­o­re.

Ja­mes Bond må i ak­tion, da den ga­le Carl Strom­berg vil læg­ge ver­den øde og ska­be sit eget sam­fund un­der ha­vets over­fl ade. Da bå­de en rus­sisk og bri­tisk atom­ud­båd for­svin­der, til­spid­ses si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.