3x

BT - - TV -

OLD­BOYS Træ­man­den Vagn spil­ler old­boys- fod­bold, og på vej i bus til en kamp i Sve­ri­ge bli­ver han glemt af re­sten af hol­det på en tank­sta­tion. Her bli­ver han sam­let op af den kri­mi­nel­le rod Jo­hn. Sam­men for­sø­ger de at ind­hen­te bus­sen! THE HOT CHI­CK Jes­si­ca le­ver det per­fek­te liv i hig­hs­chool. Men en mor­gen ven­der lyk­ken, da hun våg­ner og er for­vand­let til en 30- årig mand!

Kl. 20.00

Kl. 21.55

Kri­sti­an Hal­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.