BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Hvem vil væ­re mil­li­o­nær’

Un­der­hold­ning Hvor har jeg dan­set i man­ge ti­mer til de to her­rers mu­sik i mi­ne un­ge da­ge i 1980er­ne og 1990’ er­ne. Så selv­føl­ge­lig skal jeg da og­så se, om Thomas Hel­mig og Pe­ter A. G. fra Gnags er li­ge så skar­pe på bred al­men vi­den, som de er til at skrue dan­se­ven­lig mu­sik sam­men. Og så er det jo i øv­rigt vildt hyg­ge­ligt at gæt­te med.

TV2 SØN­DAG 20.00 MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL Fod­bol­dre­dak­tør

FC Kø­ben­havn- Brønd­by

Sport Jeg får al­drig nok af Superligaens der­by­er. Den­ne gang er der ik­ke blot den al­min­de­li­ge ri­va­li­se­ring på spil, men og­så vildt vig­ti­ge po­int. FCK skal vin­de for at hol­de fast i FCM, og Brønd­by skal eft er en svag sæ­son­start ha­ve po­int – ik­ke mindst for den pres­se­de træ­ner Thomas Franks skyld.

TV3+ SØN­DAG 15.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.