Kan­ni­bal

BT - - TV- GUIDE -

Den tid­li­ge­re be­røm­te dan­ske kunst­ma­ler Lars Ol­af­ssen ( Thu­re Lind­hardt) har ik­ke ma­let i åre­vis og ta­ger der­for imod et job på en kunstsko­le midt i den ca­na­di­ske vildmark. På sko­len mø­der han Ed­die, en stum ’ tos­se’, der har en sær­lig plads i de an­sat­tes hjer­ter. Da Lars ind­vil­li­ger i at la­de Ed­die bo hos sig, er det mest af alt for at kom­me i buk­ser­ne på den smuk­ke kol­le­ga Les­ley. Men Ed­die går i søv­ne, og på si­ne nat­li­ge ud­fl ug­ter ny­der han at spi­se le­ven­de dyr, og in­den læn­ge går det og­så

ud over na­bo­en. 6’ EREN SØN­DAG 21.00 ’ ED­DIE - THE SLE­EPWAL­KING CAN­NI­BAL’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.