Lum­mert

BT - - TV- GUIDE - 30- åri­ge Maria – delemor og do­mi­na,

Re­a­li­ty­ba­ben Ni­co­le kæm­per med at fi nde et sted, hun kan til­freds­stil­le si­ne stam­kun­der, da hun ik­ke må la­ve webcam­por­no i si­ne for­æl­dres hus. 30- åri­ge Maria jong­le­rer med job­bet som delemor og som do­mi­na, det kan nem­lig nog­le gan­ge godt væ­re lidt svært at fi nde tid til stam­kun­der­ne. Og Katja og Jacob har la­vet et enormt di­l­do­fejl­køb, så in­den aft ens­ma­den bli­ver ser­ve­ret, ta­ger de på le­ge­tøjsshop­ping for at imø­de­kom­me kun­der­nes man­ge øn­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.