Mord uden græn­ser

BT - - TV- GUIDE -

Jour­na­li­sten Poque­lin ar­bej­de­de på en bog om Louk­auskis og hans kri­mi­nel­le for­ret­ning, da han in­ter­viewe­de de myr­de­de prosti­tu­e­re­de. De vid­ne­de imod Louk­auskis – og blev an­gi­ve­ligt der­for dræbt – og Poque­lin tor­tu­re­ret. Alt hans ma­te­ri­a­le er lag­ret på en pas­sword- be­skyt­tet web­ser­ver, men Poque­lin sam­ar­bej­der ik­ke med po­li­ti­et. Da Ali­ci­as over­ord­ne­de, dom­me­ren Step­ha­ne Per­nel, plud­se­lig for­sø­ger at be­gå selv­mord, er un­der­sø­gel­sen slå­et til­ba­ge til ud­gangs­punk­tet. Det ene­ste spor er nu Theo Jan­ke, Ma­ri­as al­fons. Ueg­net for børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.