Søvn­løs i Dan­mark

BT - - TV- GUIDE -

TV2 ONS­DAG 20.00 ’ SØVN­LØS’

Godt 400.000 dan­ske­re li­der af så al­vor­li­ge søvn­for­styr­rel­ser, at det har se­ri­ø­se kon­se­kven­ser for de­res hel­bred, fa­mi­li­e­liv og so­ci­a­le liv. Mor­ten Re­sen har selv dø­jet med søvn­pro­ble­mer. Nu un­der­sø­ger han pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.