Find en kæ­re­ste via tv

BT - - TV- GUIDE -

Med en spl­in­ter­ny se­rie går DR3 ind på dat­ing­mar­ke­det. Der er fle­re en­li­ge i Dan­mark end no­gen­sin­de før. Sam­ti­dig har vi få­et en mas­se mu­lig­he­der for at fin­de en part­ner via net­dat­ing, Tin­der og selv­føl­ge­lig på gam­mel­dags vis. I to må­ne­der hjæl­per DR3 to en­li­ge med at fin­de en kæ­re­ste. De får eks­po­ne­ring og en hær af hjæl­pe­re til rå­dig­hed. Og DR3 har kun ét krav: Til sidst skal de væl­ge en!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.