Jy­der i form

BT - - TV -

I Alka Superligaens 20. spil­ler­un­de får FC Nord­jæl­land be­søg af Søn­derjy­skE. Vær­ter­ne har få­et en skidt start på for­å­ret, hvor de har tabt beg­ge de­res kam­pe til Ho­bro og Ran­ders. Gæ­ster­ne har få­et en fl yven­de start, hvor de vun­det beg­ge de­res liga­kam­pe mod Ho­bro og Vestsjæl­land, og i ons­dags send­te de Brønd­by ud af po­kal­tur­ne­rin­gen. Fod­bold TV3 Sport 1: 16.30

Ste Ste­ve og Ka­te Jo­nes er et til­sy­ne­la­den­del d d per­fekt æg­te­par, som fl yt­ter ind i et over­klas­se­kvar­ter sam­men med de­res to smuk­ke te­e­na­gebørn. Den suc­ces­ful­de fa­mi­lie har et pæ­ne­re hjem, fl ot­te­re ting og smar­te­re tøj end al­le an­dre i kvar­te­ret, og in­den læn­ge vil al­le vil ha­ve det, som Jo­nes- fa­mi­li­en har. Men in­gen er for­be­redt på den mør­ke sand­hed, der gem­mer sig bag den alt for per­fek­te fa­mi­lie. The Jo­ne­ses TV 2: 21.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.