Hit­ma­ge­re i quiz

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Hans Pil­gaard får fi nt be­søg af to af dansk ro­ck­mu­siks helt tun­ge dren­ge – Thomas Hel­mig og Pe­ter A. G! De har kendt hin­an­den i me­re end 30 år og kan frem­vi­se et im­po­ne­ren­de bag­ka­ta­log af hits. Det har dog ik­ke få­et dem til at slap­pe af, og de er sta­dig li­ge så tændt på mu­sik­ken, som de al­tid har væ­ret. De quizzer til for­del for TU­BA. Hvem vil væ­re ...? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.