New Firm

BT - - TV -

Det er der­by­tid, når F. C. Kø­ben­havn ta­ger imod Brønd­by i 20. spil­ler­un­de. "New Firm" er en klas­si­ker i dansk fod­bold­hi­sto­rie, og ud­over æren er der vig­ti­ge po­int på spil i dag. Beg­ge mand­ska­ber har få­et en blan­det start på for­års­sæ­so­nen, hvor FCK se­ne­st tab­te til OB, mens Brønd­by skuff en­de blot har få­et et po­int i de­res to før­ste kam­pe. Fod­bold TV3+: 13.00

I ene al­der af ni ser Abra­ham Li Lin­colnl si­ni mor bli­ve dræbt af en vam­pyr, Ja­ck Barts. Nog­le år se­ne­re, da han er ble­vet USA's 16. præ­si­dent, slut­ter Lin­colns gam­le ven­ner sig til ham i et sid­ste for­søg på at red­de ik­ke blot uni­o­nen, men og­så men­ne­ske­he­dens frem­tid. Lin­coln sat­ser sit job, sin fa­mi­lie og sit liv for at be­skyt­te Ame­ri­ka mod de blodtørsti­ge vam­py­rer. Spørgs­må­let er, hvem Lin­coln kan sto­le på. Abra­ham Lin­coln TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.