Vid­ner dræ­bes

BT - - TV -

Jour­na­li­sten Poque­lin ar­bej­de­de på en bog om Louk­auskis og hans kri­mi­nel­le for­ret­ning, da han in­ter­viewe­de de myr­de­de prosti­tu­e­re­de. De vid­ne­de mod Louk­auskis - og blev an­gi­ve­ligt der­for dræbt og Poque­lin tor­tu­re­ret. Alt hans ma­te­ri­a­le er lag­ret på en pas­sword- be­skyt­tet web­ser­ver, men Poque­lin sam­ar­bej­der ik­ke med po­li­ti­et. Mord uden græn­ser DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.