Hvor er ho­tel­let?

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

"Badehotellet" er en af TV 2' s helt sto­re sats­nin­ger. Over 150 men­ne­sker væ­ret in­vol­ve­ret i ar­bej­det, og al­le har kæm­pet for at få pro­duk­tio­nen til at bli­ve en suc­ces. Pro­gram­met løft er bl. a. slø­ret for de om­fat­ten­de visu­el­le eff ek­ter, mø­der kostu­me­de­sig­ne­ren, og vi hø­rer for­fat­ter­nes tan­ker bag se­ri­en. Og det af­slø­res, hvor ho­tel­let lig­ger. Badehotellet TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.