Vi sover dår­ligt

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Vi dan­ske­re sover dår­li­ge­re end no­gen­sin­de, og mang­len på søvn kan væ­re sær­de­les pro­ble­ma­tisk for vo­res hel­bred og triv­sel. I en un­der­hol­den­de og ved­kom­men­de to­ne de­ler en stri­be kend­te og fol­kekæ­re dan­ske­re, bl. a. Puk El­gård og Chri­sti­an Hum­mel, åben­hjer­tigt ud af de­res al­ler­mest pri­va­te, nem­lig de­res per­son­li­ge søvn­hi­sto­ri­er. Søvn­løs i ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.