Ny klo­ster- ost

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Det er en stor dag for ar­vin­gen på Vrej­lev Klo­ster, Malt­he Holst. For at fi nde nye ind­tje­nings­mu­lig­he­der har Malt­he pro­du­ce­ret en ost af mælk fra klo­stret, og i dag skal han præ­sen­te­re osten for en af de mest eks­klu­si­ve re­stau­ran­ter, Rut­hs Ho­tel. På Gram slot fejrer San­ne og Svend Bro­der­sen de­res fæl­les fød­sels­dag med he­le fa­mi­li­en. God­se­jer­ne DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.