Me­xi­cansk mad

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Kok­ken Timm Vla­di­mir er som de fl este dan­ske­re vild med mad fra al­le ver­dens­hjør­ner. Men det gæl­der ik­ke he­le hans fa­mi­lie. Der­for har Timm be­slut­tet sig for at ud­for­dre sin søns smagsløg - og det skal en me­xi­cansk fa­mi­lie­far hjæl­pe ham med! Se, om det lyk­ke­des at få de me­xi­can­ske læk­ke­ri­er i søn­nen. Timm og gry­der­ne DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.