STAND- IN – MOD AL­LE OD­DS

Re­ser­ve­kø­re­re får sjæl­dent suc­ces i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - URI­A­SPOST Pe­ter Ny­gaard pny@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen har od­ds imod sig, når han næ­ste we­e­kend af­lø­ser Fer­nan­do Alonso i McLa­ren- Hon­da tea­met i For­mel 1- pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en. Han har få­et søl­le 39 te­st­om­gan­ge, bi­len vir­ker ik­ke hold­bar, han har ik­ke væ­ret tæt på tea­mets in­ge­ni­ø­rer i lø­bet af vin­te­r­en, og hi­sto­ri­en vi­ser at For­mel 1- re­ser­ve sjæl­dent får suc­ces.

Se­ne­st et top­team hav­de brug for en re­ser­ve, var i Ita­li­ens Grand Prix 2012. Lo­tus’ Ro­main Grosje­an fik et løbs ka­ran­tæ­ne, og hans plads blev over­ta­get af tea­mets re­ser­ve­kø­rer, Jero­me D’Am­bro­sio. Bel­gi­e­ren, der hav­de kørt he­le 2011- sæ­so­nen for Marus­sia- tea­met, kva­li­fi­ce­re­de sig på en be­ske­den 15. plads, ot­te pla­ce­rin­ger bag team­kam­me­rat Ki­mi Räik­kö­nen.

Hi­sto­ri­en vi­ser, at Ke­vin Magnus­sens chan­ce for suc­ces ik­ke er sær­lig stor, når han træ­der ind som af­lø­ser for Fer­nan­do Alonso i McLa­ren- Hon­da tea­met, når der kø­res For­mel 1- pre­mi­e­re i Au­stra­li­en i næ­ste we­e­kend. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.