FAK­TA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UD­SKIFT­NIN­GEN PÅ

kvin­delands­hol­det fra de­cem­ber ( EM) til nu

Lot­te Grigel, Per­nil­le Holms­gaard, Mette Tran­borg, Lær­ke Møller, Louise Sva­la­stog, Maria Fi­sker, Tri­ne Øster­gaard, Mette Grav­holt

DE FRA­VALG­TE:

DE TIL­VALG­TE:

DE GEN­VALG­TE:

Ce­ci­lie Gre­ve, Freja Co­hrt Kynd­bøl, An­ne Mette Pe­der­sen, Kathrine He­in­da­hl, Sa­rah Iver­sen, Jette Han­sen, Na­dia Of­fen­dal, An­ne Ce­ci­lie De la Cour

Rik­ke Poul­sen, San­dra Toft, Ann Gre­te Nør­gaard, Maibritt Kvies­gaard, Sus­an Thors­gaard, Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, Louise Bur­gaard, Li­ne Jør­gen­sen, Sti­ne Jør­gen­sen, An­ne Mette Han­sen Lot­te Grigel er ik­ke ud­ta­get til den lands­hold­strup, som DHF stil­ler med ved Gol­den Le­ague- tur­ne­rin­gen se­ne­re på må­ne­den i Frank­rig, og det un­drer hen­de, at hun ik­ke har få­et en for­kla­ring. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.