DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRANK­RIG LI­GUE 2, KLOK­KEN 20.00 CRETEIL TA­BER IK­KE KAM­PEN

DBU- di­rek­tør Claus Bret­tonMey­er fi k til op­ga­ve at strøm­li­ne or­ga­ni­sa­tio­nen og få sty r på bå­de øko­no­mi og om­døm­me, da han til­t­rå­d­te som afl øser for Jim Stjer­ne Han­sen. Det før­ste er han godt på vej med, mens det sid­ste er ved at en­de i en ka­ta­stro­fe.

DBU lig­ger i åben kon­fl ikt med lands­holds­spil­ler­ne, hvil­ket iføl­ge book­ma­ke­ren Bets­a­fe er dår­ligt di­rek­tør­hånd­værk fra Bret­ton- Mey­ers si­de – og der­for og­så blot gi­ver od­ds 1,80 på, at han se­ne­st til års­skift et er for­tid i DBU mod 1,90 på, at han og­så er di­rek­tør eft er 1. ja­nu­ar.

» Claus Bret­ton- Mey­er er nu i en si­tu­a­tion, hvor hans frem­tid afh æn­ger af, hvil­ken aft ale DBU for­mår at lan­de med spil­ler­ne. Vi tviv­ler på, at DBU- bos­sen over­le­ver den hi­sto­ri­ske til­lids­kri­se, som han har ka­stet uni­o­nen ud i, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.